30 juli 2009

Påmastning

På grund av husrenovering sjösattes familjens båt Elvine väldigt
sent i år. Och nu har vi äntligen fått på masten också. Ganska
stökigt jobb längst in i Smögens hamn i över 10 m/s.

Inga kommentarer: