10 mars 2010

Jobb?

Kan jag skicka kvittot som utlägg till chefen kanske?
Inga kommentarer: