17 januari 2014

Stenkista

Att dränera och ta hand om dränvatten på egen fastighet är en utmaning när man väljer att bygga sitt hus på en liten klippavsats. Hur som helst måste något göras och i väntan på sprängaren kom vår stenkista på plats.

Inga kommentarer: